Skolprojektet "Taube i skolan"

Änglamarksutmaningen och Skapandeskolaprojektet ”Taube i skolan”

Änglamarksutmaningen

Duo Stefan Ström och Gabriella Lindvall är engagerade i Taubesällskapets satsning på att få den yngre generationen att sjunga sången Änglamark på skolavslutning. Det går också att boka oss och Maria Taube till er skola för att ha Taubedagar. Läs mer nedan. Är du lärare kan du anmäla dig och din klass till Änglamarksutmaningen och ha chansen att vinna fina priser. 

Skapandeskolaprojekt om Evert Taube

Tycker ni att det är viktigt att kommande generationer känner igen och kan sjunga med i sånger som ingår i den svenska visskatten? Tycker ni också att det är värdefullt att barnen får möjlighet att känna glädje, samhörighet och uppskattning genom att prova nya uttrycksformer och framföra sångerna inför en publik? Tycker ni, precis som vi, att elever bör få kunskap om poeten, kompositören och konstnären Evert Taube? Då har ni hittat rätt!

Statsbidraget Skapande skola ger skolor möjlighet att stärka sin samverkan med kulturaktörer. Vi erbjuder er ett Skapande skola-projekt där era elever på olika sätt får agera och utvecklas med inspiration av vår nationalskald Evert Taube. De får guidning och inspiration till att vara kreativa tillsammans.

Utifrån era önskemål sätter vi ihop ett passande program med tillhörande föreläsning, uppgifter och workshop. Innehållet kan varieras utifrån årskurs, gruppstorlek och tiden vi får förfoga över. Taubedagen/dagarna mynnar ut i en slutprodukt såsom konsert, film eller utställning där eleverna deltar och själva har skapat med Taube som förebild. Kostnad efter överenskommelse.

Ni får också en notbok utgiven av Taubesällskapet. Vi vill uppmuntra er att sjunga Taubes sånger även efter projektet är slut.

Vi som arbetar med ”Taube i skolan” är Stefan Ström från Funäsdalen som har över trettio års erfarenhet av att vara turnerande vistrubadur. Han har tidigare turnerat i skolor med sin föreställning om dialekter.

Gabriella Lindvall är bördig från Härjedalen men bor sedan tonåren i Stockholm. Hon är utbildad lärare med över 25 års yrkeserfarenhet. Hon sjunger och är projektledare för Skapande skola.

Maria Taube, tidigare intendent på Moderna Museet där hon arbetade med pedagogik och förmedlingsverksamhet. Hon är barnbarn till Evert Taube och hennes mamma var Ellinor.

Mer information ring Gabriella Lindvall 070 8694058 eller mejla på svenskvisa@gmail.com